Thursday, July 29, 2010

RASIONAL

Pembelajaran Sains masa kini memerlukan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Bagi mewujudkan konsep inkuiri penemuan, corak pembelajaran memerlukan murid menguasai Kemahiran Saintifik dan Kemahiran Berfikir. Di samping itu pembelajaran sains dapat memupuk sikap dan nilai yang positif dalam diri murid. Penggunaan Bahasa Inggeris dalam pengajaran pembelajaran Sains juga sedikit sebanyak dapat membantu mempertingkatkan lagi penguasaan murid dalam bahasa kedua itu.

MATLAMAT

Pendidikan sains sekolah rendah bertujuan melahirkan insan yang berpengetahuan dan berkemahiran untuk membentuk masyarakat berbudaya sains dan teknologi, ikram, dinamik dan progresif supaya lebih bertanggungjawab terhadap alam sekeliling dan mengagumi ciptaan Tuhan. Di samping itu pendidikan sains dapat melahirkan murid-murid yang berpositif mengembangkan Kemahiran Berfikir bagi meningkatkan daya intelek mereka. Penggunaan bahasa Inggeris dalam P&P juga
diharapkan dapat melahirkan pelajar yang berkemahiran berkomunikasi dan berinteraksi di era globalisasi.

OBJEKTIF

1. Meningkatkan prestasi pelajaran sains dan seterusnya meningkatkan peratus kelulusan murid dalam peperiksaan PKSR dan UPSR.

2. Meningkatkan penguasaan Kemahiran berfikir dan Kemahiran proses sains (memerhati, membuat inferens, mengawal pembolehubah, mentafsir maklumat, mengeksperimen, meramal, membuat hipotesis) melalui pengajaran dan pembelajaran yang berkesan, amali-amali sains dan aktiviti-aktiviti tahunan yang telah diatur.

3. Mempelbagaikan teknik pengajaran sains dan aktiviti-aktiviti tahunan agar murid berminat mempelajari mata pelajaran sains dan memperkembangkan idea bagi mencungkil idea-idea yang kreatif, kritis dan analitis.

4. Menanam nilai-nilai murni melalui pengajaran pembelajaran agar murid-murid memperolehi pengetahuan dan kefahaman tentang fakta dan konsep sains bagi membantu mereka memahami diri sendiri dan alam sekeliling.

5. Mempelbagaikan kaedah pengajaran pembelajaran dengan penggunaan ICT bagi membantu mempertingkatkan penggunaan bahasa Inggeris dalam mata pelajaran sains

6. Mendorong minat murid ke arah pembelajaran sains yang berkaitan dengan kehidupan seharian, alam sekeliling dan mudah untuk dipelajari.

7. Mendorong minat murid-murid mempelajari sains dalam bahasa Inggeris dengan penuh minat dan bersifat ingin mencuba sesuatu yang baru.

ORGANISASI 2010

WELCOMEASSALAMU'ALAIKUM DAN SALAM SEJAHTERA SEMUA

Selamat Datang ke laman Panatia Sains Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Melaka.

Laman ini dibangunkan untuk memaparkan sebarang maklumat berinformasi serta aktiviti yang telah dan akan dijalankan oleh Panatia Sains SKPKM sepanjang tahun.

Selamat melayari laman ini.